HAVARIJNÁ SLUŽBA
24 HOD 0944 71 71 72

TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť škody na potrubí. Pomocou miniatúrnych kamier zistíme príčinu porúch, bez nutnosti zásahu do infraštruktúry budovy. Kamerovým systémom je možné lokalizovať poruchy, zistiť stav potrubia, zaústenie prípojky, napojenie potrubných spojov a ďalšie technické detaily vo vnútri potrubia.
Monitoring sa využíva aj pri kontrole kanalizácie po oprave, pri vyhľadávaní revíznych šácht či iných kanalizačných prvkov, pri opakovanom upchatí kanalizácie, zatekaní splaškovej alebo dažďovej vody, prepadnutí sa terénu v blízkosti kanalizácie alebo pri vlhnutí stien.
 
http://youtu.be/s2wae2bAnXI

 

TV monitoring kanalizácie vykonávame pomocou špeciálnych kamier, ktorými analyzujeme možné škody na kanalizácii. Následne stav poškodenia vyhodnotíme a nahráme na DVD záznam pre klienta .
Najčastejšie sa TV monitoring kanalizácie využíva na: 
 

NOVINKY

Mobilné zariadenie.

Od 1.12. 2015 sme uviedli do prevádzky mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a čistenie vôd. Je určené na čistenie odlučovačov ropných látok a tukov, sedimentačných nádrží čistiarni vôd žúmp.

Zariadenia na čistenie podzemných garáži

Mobilný fekálny príves určený pre podzemné garáže na čistenie lapačov tuku a prečerpávacích nádrži.

REFERENCIE KLIENTOV

obchodné centrum Polus 15.12.2015

So spoločnosťou AKS group, s.r.o. sme veľmi spokojní. Hlavne musím vyzdvihnúť rýchlosť odstránenia problému ako aj prácu NON STOP v prípade problémov. Určite ich odporúčam.

HAVARIJNÁ SLUŽBA 24 HOD 0944 71 71 72