HAVARIJNÁ SLUŽBA
24 HOD 0944 71 71 72
Čistenie lapačov tukov Predaj a odborná montáž lapačov tukov

Či už v reštauráciách, hoteloch alebo obchodných domoch, tam všade sa používajú lapače tukov. Lapače tukov a olejov slúžia na vyzrážanie a zachytenie tukov a olejov v odpadových vodách, čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením. 

Lapače tukov si vyžadujú pravidelnú údržbu.

Zanesený a neudržiavaný lapač spôsobuje usadzovanie tukov na stenách potrubia, čo vedie k jeho postupnému upchatiu a tým aj k vysokým nákladom na odstránenie havarijného stavu.

Dôležité je lapače tukov pravidelne čistiť, aby sa predišlo jeho zaneseniu a následne aj upchatiu kanalizácie.

Našimi technológiami lapače tukov vyčistíme a zabezpečíme tak, aby nespôsobovali zanášanie potrubí tukmi. Vzniknutý odpad odvezieme a ekologicky zlikvidujeme.

NOVINKY

Mobilné zariadenie.

Od 1.12. 2015 sme uviedli do prevádzky mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a čistenie vôd. Je určené na čistenie odlučovačov ropných látok a tukov, sedimentačných nádrží čistiarni vôd žúmp.

Zariadenia na čistenie podzemných garáži

Mobilný fekálny príves určený pre podzemné garáže na čistenie lapačov tuku a prečerpávacích nádrži.

REFERENCIE KLIENTOV

obchodné centrum Polus 15.12.2015

So spoločnosťou AKS group, s.r.o. sme veľmi spokojní. Hlavne musím vyzdvihnúť rýchlosť odstránenia problému ako aj prácu NON STOP v prípade problémov. Určite ich odporúčam.

HAVARIJNÁ SLUŽBA 24 HOD 0944 71 71 72