HAVARIJNÁ SLUŽBA
24 HOD 0944 71 71 72

O nás


Písal sa rok 2013 kedy sa na cestu za naším prvým zákazníkom    vydalo prvé kanalizačné vozidlo označené logom AKS. S dvoma    zamestnancami, troma autami a veľkým nadšením sme sa   pustili do     podnikania.


Dnes patrí spoločnosť AKS Group,s.r.o. v oblasti odpadového hospodárstva, čistenia a monitoringu kanalizácii, zhodnotenia a prepravy odpadu a poradenstva s nakladaníms odpadom medzi najúspešnekšie a najperspektívnejšie firmy v Slovenskej republike.

Poskytujeme sluzby :

- komplexné odpadové hospodárstvo

- čistenie kanalizácii- TV monitoring

- vývoz žump, septikov, čistenie ČOV

- čistenie lapačov tuku

- čistenie odlučovačov ropných látok

- bezvýkopové a výkopové opravy kanalizácie

- zhodnotenie odpadu mobilnými zariadeniami


Potvrdením nášho perspektívneho rastu boli v roku 2015 uvedené do prevádzky dve mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadu na zhodnotenie nebezpečného ale aj ostatného odpadu.


Našim cieľom je poskytovať také služby, aby sm dokázali vyhovieť všetkým požiadavkám naších zákazníkov. Chceme byť Vaším spoľahlivým partnerom.