HAVARIJNÁ SLUŽBA
24 HOD 0944 71 71 72

Vedenie spoločnosti

Milan Taška                               Rastislav Berger

taska@aksgroup.sk                    berger@aksgroup.sk

+421 948 148 740                      +421 902 765 000


                            Arpád Ubreži

                            ubrezi@aksgroup.sk               

                            +421 948 111 636  


              Naši obchodníci

Kristína Galová                          Michal Karban

galova@aksgroup.sk                   karban@aksgroup.sk

+421 948 944 402                        +421 948 300 078


            Dispečing a obhliadky

Radoslav Badinský                    Hennadyi Dankanych

badinsky@aksgroup.sk               info@aksgroup.sk

+421 949 33 77 71                       +421 904 466 103


                    Fakturácia

Katarína Šebáňova

sebanova@aksgroup.sk
+421 902 518 505

Fakturačné údaje :

AKS group,s.r.o.

Hollého 383/65
010 01 Žilina
IČO : 47424893
DIČ : 2023876019
IČ DPH : SK2023876019


Stredisko Bratislava :

Adresa : Bojnícka 24, 831 04 Bratislava

Zodpovedná osoba : Radoslav Badinský

Telefón : +421 949 337 771
SPOLOČNOSŤ AKS-KANAL S.R.O. SA ŠPECIALIZUJE NA:

NOVINKY

Mobilné zariadenie.

Od 1.12. 2015 sme uviedli do prevádzky mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadu a čistenie vôd. Je určené na čistenie odlučovačov ropných látok a tukov, sedimentačných nádrží čistiarni vôd žúmp.

Zariadenia na čistenie podzemných garáži

Mobilný fekálny príves určený pre podzemné garáže na čistenie lapačov tuku a prečerpávacích nádrži.

REFERENCIE KLIENTOV

obchodné centrum Polus 15.12.2015

So spoločnosťou AKS group, s.r.o. sme veľmi spokojní. Hlavne musím vyzdvihnúť rýchlosť odstránenia problému ako aj prácu NON STOP v prípade problémov. Určite ich odporúčam.

HAVARIJNÁ SLUŽBA 24 HOD 0944 71 71 72